В) з метою надання консультації батькам та вчителям.

23. Методику експрес-діагностики готовності дитини до навчання у школі побудовано на принципі:

А) індивідуального підходу;

Б) нерівномірності дозрівання психічних функцій;

В) достатнього мінімуму;

Г) поваги до особистості дитини.

24. Найкращий термін психологічної діагностики готовності школярів до переходу у середню ланку школи:

А) кінець першої четверті четвертого класу;

Б) кінець другої четверті четвертого класу;

В) кінець третьої четверті четвертого класу;

Г) кінець четвертої четверті четвертого класу;

Д) початок четвертої четверті четвертого класу.

25. Психокорекційна робота з дітьми молодшого шкільного віку спрямована вирішення:

А) проблем навчання, поведінки та особистісного розвитку, які виявлено у конкретного учня;

Б) проблем навчання, поведінки та особистісного розвитку, які виявлено в В) з метою надання консультації батькам та вчителям. учнів конкретного класу;

В) проблем навчання, поведінки та особистісного розвитку, які виявлено у всіх учнів, з якими проведено психодіагностику.

26. У загальну структуру корекційно-розвивального заняття входять:

А) ритуал привітання,

Б) розминка,

В _________________,

Г) основний зміст заняття,

Д) рефлексія проведеного заняття,

Е) ритуал прощання.

27. Сукупність психотехнічних вправ та прийомів, які спрямовані на вирішення задач даного розвиваючого або психокорекційного комплексу є:

А) ритуал привітання,

Б) розминка,

В) рефлексія минулого заняття,

Г) основний зміст заняття,

Д) рефлексія проведеного заняття,

Е) ритуал прощання.

28. Не є присутніми на психолого-педагогічному консиліумі:

А) директор,

Б) за­вуч,

В) класні керівники,

Г) вчителі початкової школи В) з метою надання консультації батькам та вчителям.,

Д) психолог.

29. Які відхилення від ходу конструктивного розвитку в період ранньої юності є:

А) дифузія часу,

Б) дифузія ідентичності

В) застій у роботі,

Г) ________________.

30. Для юнаків, що вживають токсичні речовини, суб'єктивно більш значуща мотивація, пов'язана з:

А) редукцією емоційної напруги,

Б) гіперактивацією поведінки,

В) послаблення відповідальності.

31. Для юнаків, що вживають алкоголь, суб’єктивно більш характерна мотивація, пов'язана з:

А) редукцією емоційної напруги,

Б) гіперактивацією поведінки,

В) послаблення відповідальності.

32. Довготривала емоційна реакція, що виникає внаслідок тривалих професійних стресів середньої інтенсивності є:

А) емоційним вигорянням,

Б) професійною деформацією,

В) особистісною деформацією,

Г) педагогічною кризою.

33. До інформаційних методів роботи психолога з педагогами В) з метою надання консультації батькам та вчителям. належать:

А) інформаційні тексти,

Б) проблемні лекції,

В) інформаційні повідомлення,

Г) проблемні семінари,

Д) тренінги.

34. До проблемних методів роботи психолога з педагогами належать:

А) інформаційні тексти,

Б) проблемні лекції,

В) інформаційні повідомлення,

Г) проблемні семінари,

Д) тренінги.

35. До активних методів роботи психолога з педагогами належать:

А) заняття з елементами тренінгу,

Б) проблемні лекції,

В) інформаційні повідомлення,

Г) проблемні семінари,

Д) тренінги.

«Основи психокорекції»

1. Допомога клієнту в усвідомленні своїх ігор, життєвого сценарію, «Его-станів» і за необхідності прийняття нових рішень, що відносяться до поведінки побудови життя. Мета корекції:А) когнітивного напрямку,

Б) поведінкового напрямку,

В) гештальттерапії,

Г) психодинамічного В) з метою надання консультації батькам та вчителям. напрямку,

Д) трансактного аналізу.

2. У трансактному аналізі «Его-стан» з інтеріоризованими раціональними нормами вимог та заборон є «Его-станом»:

А) «Дитина»;

Б) «Батько»;

В) «Дорослий».

3. У трансактному аналізі «Его-стан», при якому людина здатна об’єктивно оцінювати дійсність за інформацією, отриманою в результаті власного досвіду і на основі цього приймати незалежні, адекватні ситуації, рішення є «Его-станом»:

А) «Дитина»;

Б) «Батько»;

В) «Дорослий».

4. У трансактному аналізі висловлювання типу: «Можна», «Повинно», «Ні за що», «Так, запам’ятай», «Які нісенітниці» характерні для «Его-стану»:

А) «Дитина»;

Б) «Батько»;

В) «Дорослий».

5. У трансактному аналізі життєвий план, що нагадує спектакль, який особистість примушена грати В) з метою надання консультації батькам та вчителям. є.

А) «погладжування та удари»;

Б) «гра»;

В) «трансакції»;

Г) «життєвий сценарій»;

Д) «психологічна позиція».

6. Ф. Перлз виділяв зони свідомості:

А) внутрішню;

Б) зовнішню;

В) середню;

Г) центральну;

Д) периферійну.

7. Механізмом порушення процесу саморегуляції у гештальттерапії – коли людина засвоює відчуття, погляди, переконання, оцінки, норми, зразки поведінки інших людей, які вступають в протиріччя з власним досвідом, не асимільованим її особою є:

А) інтроекцією;

Б) проекцією;

В) ретрофлексією;

Г) дефлексією;

Д) конфлуенцією.

8. Механізмом порушення процесу саморегуляції у гештальттерапії у випадку ухилення від реального контакту є:

А) інтроекцією;

Б) проекцією;

В) ретрофлексією;

Г) дефлексією;

Д) конфлуенцією.

9. Механізмом порушення процесу саморегуляції у В) з метою надання консультації батькам та вчителям. гештальттерапії у випадку стирання кордонів між «Я» і оточенням є:

А) інтроекцією;

Б) проекцією;

В) ретрофлексією;

Г) дефлексією;

Д) конфлуенцією.

10. Гравець, що зображає в психодрамі героя, головного виконавця психодраматичної сцени, що представляє свої проблеми є:

А) протагоністом;

Б) допоміжним «Я»;

В) режисером;

Г) глядачем.


documentabvqzan.html
documentabvrgkv.html
documentabvrnvd.html
documentabvrvfl.html
documentabvscpt.html
Документ В) з метою надання консультації батькам та вчителям.